BizMachine E-commerce Insights: Česká, slovenská a maďarská e-commerce rozdílnější, než by se na první pohled mohlo zdát

Česká republika už roky patří mezi královnu on-line obchodování. Nejenže má jeden z nejvyšších počtů e-shopů na tisíc obyvatel, ale je i zemí, kde vznikají jedničky CEE e-commerce trhů. Pro většinu e-shopů je pak pro jejich expanzi nejzajímavější nějaký ze sousedních trhů, či jeden ze zemí V4. Mohlo by se zdát, že jde o velmi podobné trhy, ale opak je pravdou. Zatímco jsme v ČR zvyklí na to, že drtivou většinu e-shopů najdeme na srovnávačích, na Slovensku či v Maďarsku jde o zlomky e-shopů. České e-shopy se perou o to, který bude zákazníkům blíže. Najít slovenský e-shop, kam se dovoláte, není pravidlem. Společnost BizMachine proto pro všechny zájemce o srovnání těchto tří trhů připravila přehlednou infografiku.

I když co do počtu obyvatel jsou Česká republika a Maďarsko srovnatelné, pokud jde o podnikání či konkrétně e-commerce, jsou tyto dvě země spíše odlišné než stejné. Maďarsko je v mnohém podobné Slovensku, které má téměř poloviční trh, pokud jde o potenciální zákazníky z dané země. Tím odlišnosti oproti Česku ale teprve začínají.

Podle počtu všech podnikajících subjektů v ČR (2 807 210), by se dalo říci, že statisticky řečeno, podniká každý čtvrtý Čech, zatímco na Slovensku a v Maďarsku je to každý pátý obyvatel. Česko se také tradičně vyznačuje největším počtem e-shopů, a to i v poměru k celkovému počtu podnikajících subjektů. V polovině srpna 2023 dle dat od BizMachine bylo na českém trhu 63 321 e-shopů. Firem s alespoň jedním e-shopem u nás bylo více než 47 tisíc, což představuje 1,68 % ze všech podnikajících subjektů. Platí tedy, že v ČR je téměř 6 e-shopů na tisíc obyvatel, v Maďarsku jsou zhruba 3,2 e-shopy na 1 000 obyvatel. Slovensko, se 4,4 e-shopy na 1 000 obyvatel, je v této statistice mezi oběma svými sousedy. Navíc firmy, které provozují e-shopy mají vyšší obraty právě v Česku. Těch s obratem nad 5 mil. EUR u nás najdeme 5 %, zatímco na Slovensku i v Maďarsku jde o 3 procenta.


Při pohledu do našich dat také můžeme doplnit, že v Čechách je běžnější, aby měla jedna firma více e-shopů. Rekordman na našem trhu je ostravská firma GEMINI CZ 2000, s.r.o. Celkem jsme identifikovali víc než 400 unikátních domén patřících této organizaci, na kterých byl provozován e-shop. Jako zdravý, aktivní e-shop aktuálně evidujeme 26 z nich. Ale třeba firem, které provozují alespoň tři e-shopy u nás najdeme na 3 113, na Slovensku je to desetkrát méně, v Maďarsku jsme na 817 takových firmách,“ doplňuje ke statistikám zajímavosti Jekatěrina Bobrakova, analytička z BizMachine.   

V Maďarsku e-shopy na agregátorech spíše nenajdete

I když na všech trzích působí podobní e-commerce hráči včetně e-commerce agregátorů a marketplaces, jejich penetrace se na všech třech trzích liší. Zatímco téměř 72 % českých e-shopů najdete na agregátorech, na Slovensku je to jen 67 %, v Maďarsku méně než čtvrtina. Agregátory v Maďarsku využívají většinou firmy s obratem do 1 milionu EUR. Na slovenském trhu najdeme na srovnávacím portálu pravděpodobněji nabídku od firmy provozující e-shop s obratem mezi 1-5 miliony EUR, než té s obratem pod 1 milion EUR.

S poměrem zastoupení e-shopů na agregátorech jde také ruku v ruce počet získaných recenzí. České e-shopy s více než tisícovkou veřejných recenzí dosahují téměř 6 % všech e-shopů, v Maďarsku to je okolo 3 %. Na druhou stranu více než 100 recenzí má v Maďarsku jen 6,6 % e-shopů (v ČR má alespoň 100 recenzí jedna pětina e-shopů).

Investice do reklamy, nebo dostupnost pro zákazníky se výrazně liší

To, že nejsou tak často na agregátorech však neznamená, že by maďarské či slovenské e-shopy více investovaly do své propagace. Jen 4 % maďarských firem, které mají e-shop, si platí za Keywords ve vyhledávání na Googlu. Na Slovensku jde o 7 %, v Čechách pak až o 9 %. Je zajímavé, že pokud čerpáme z dostupných zdrojů, těmto investicím do výkonové reklamy odpovídá i průměrná útrata v e-shopech na člověka za rok v dané zemi. Například pro rok 2022 dopočty z webu Statista.com* a data BizMachine ukázala, že v České republice byla průměrná roční útrata v e-commerce na obyvatele více než dvojnásobná oproti Maďarsku (509 USD ku 208 USD). Slovenští spotřebitelé se průměrnou útratu drží na podobné výši jako jejich čeští sousedé (na 389 USD).

Rozdíly najdeme i v dostupnosti e-shopů pro své zákazníky. Slovenské e-shopy jsou pro ně nejméně dostupné. Nejméně často mají veřejnou e-mailovou adresu, nebo telefonním číslo. Slovenské a maďarské e-shopy mají také méně často profily na sociálních sítích (jen 38 % e-shopů na Slovensku a 47 % v Maďarsku oproti takřka 67 % e-shopů v Čechách).

Tahle všechna data ukazují na vyspělost českého e-commerce trhu. A také znamenají, že na maďarském trhu je v oblasti e-commerce velký potenciál. Je to koneckonců i to, co říkají naši klienti - firmy, které své B2B podnikání a nabídku služeb v oblasti e-commerce nově chtějí nabízet i na Slovensku či v Maďarsku. Pro ně je klíčové dívat se na e-commerce trh jako celek. Vědět přesně kdo je a kdo není na agregátorech, vybrat si firmy dle specifických produktů a technologických platforem, co poskytují, či podle dopravců, které mají nasmlouvané. A to přesně naše data už v základním pohledu nabízí,” uzavírá Martin Ondáš, CEO společnosti BizMachine.

*Poznámka: Bohužel nelze najít veřejně dostupná data, která by popisovala všechny tři trhy na základě stejné metodiky. Ve vlastních výpočtech jsme vycházeli z dat a tiskových zpráv APEKu pro ČR, Heureky pro SK trh a několika zdrojů o Maďarsku, včetně dat CzechTradu, či Zastupitelského úřadu České republiky. Pro porovnání trhů chceme vycházet z jednotné metodiky napříč zeměmi, proto pracujeme s daty ze serveru Statista.com, který pravděpodobně velikost českého trhu podhodnocuje, ale pro porovnání nám přišel dostačující.