Jsme posedlí kvalitou dat

Již od roku 2016 stavíme nejbohatší databázi informací o všech firmách z českého, slovenského a maďarského trhu.

Pokud jde o data o firmách, neděláme kompromisy

Dbáme na důsledné získávání správných podkladových dat.
Proto v našich datasetech denně čistíme, validujeme, propojujeme a interpretujeme na 5 milionů záznamů.

7 mil firem

v databázi

130+ tis e-shopů

v databázi

620+ atributů

přiřazených firemním datům v naší databázi

5 mil datových bodů

aktualizujeme každý den

Naši databázi stavíme na třech principech

Co nejvyšší kvalita

Investujeme čas i peníze do čištění a strukturování dat. Jen tak můžeme zaručit, že jsou naše data opravdu kvalitní.


 

Jeden zdroj nestačí

Našim cílem je kombinovat co nejširší spektrum dostupných zdrojů dat o firmách. Sledujeme i mnoho datově nestrukturovaných zdrojů a informace z nich využíváme v naší databázi.

Užitek k B2B prodeji

Vždy budeme proaktivně přicházet s novými, inovativními a pro byznys našich klientů užitečnými interpretacemi zdrojových dat a generovat signály, které naši klienti využijí při svých obchodních aktivitách.

Jaká data v naší databázi firem najdete?

Základní data (ARES a kontakty)
 • 53 datových polí z veřejných rejstříků jako je ARES
 • 8 datových polí pro zveřejněné kontakty (e-mail, telefon), které sbíráme z více zdrojů (web, katalogy) 
 • atd.
Základní údaje o provozu
 • >30 datových polí s detaily o provozovnách firem (počty, typ, aktivita)
 • >30 datových polí z detaily o stavebních objektech k firmám (RUIAN)
Finanční údaje
 • >20 vybraných indikátorů z finančních výkazů (obrat, zisk, personální náklady atd.) a ČSÚ (obrat)
 • data z podkladových textů ze závěrek firem (auditor, počet zaměstnanců)
 • >30 datových polí tykajících se daní (registrace pro platbu DPH, bankovní účty, atd.)
 • data z ISIRu - tedy s daty o úpadku a insolvenci
 • data k firmám od regulátorů (ČNB, EIA, ERÚ, ...)
Byznysová data
 • syntetické indikátory: Celková aktivita firmy, Růstové aktivity, Kontakovatelnost
 • informace o propojených firmách, holdingová struktura
 • indikátory mezinárodní aktivity (zahraniční vlastnictví, EORI/LEI registrace, atd. )
 • indikátory na virtuální sídlo či podezřelou adresu (algoritmus pro výběr neaktivních, schránkových a rizikových společností)
 • >20 datových polí o veřejných penězích (dotace, veřejné zakázky a kontrakty)
Klasifikace
 • oborová klasifikace, která opravuje NACE kód z ARESu pomocí našeho vlastního AI modelu
 • >120 BizMachine magických štítků, tedy speciální knihovny mikrosegmentů a indikátorů firem pro B2B sales a marketing (doplňují klasickou NACE klasifikaci)
 • kategorie činnosti podle záznamů v internetových katalozích firem (doplňuje NACE z ARESu)
Data z médií a sociálních sítí
 • monitoring médií, články a zprávy
 • 20 datových polí s informacemi o profilech firem na sociálních síítích (FB, Twitter, Google, LinkedIn) a jejich hodnocením
 • 7 datových polí s informacemi o firemních www stránkách (funkčnost, jazykové mutace, technologie, atd.)
Data specifická pro konkrétní obory
 • >20 atributů o e-commerce (kategorie, velikost a hodnocení eshopů, technologie, platební metody, atd.)
 • >50 atributů o automotive (Registrace vozidel na firmu (typ, výrobce, počty, historie) & různé  další indikátory jako je např. elektromobilita)
 • 9+ atributů s agro tématikou (Zemědělské dotace, plocha půdy, atd.)
Data, která se váží k HR
 • informace o zaměstnancích (počet, odhad %THP) a počty pracovních inzerátů v čase
 • >40 atributů v datasetu inzerovaných pracovních pozic - počty dle typu pozice, odvětví, atd.
 • >10 atributů s detailními informacemi o jednotlivých inzerátech práce (s historií od 2016)

Insights z našich dat sdílíme 

Sledovat BizMachine na LinkedIn

Elektromobilita ve firmách je na vzestupu

V České republice v roce 2021 jezdilo přes 600 firemních aut značky Tesla - skoro 400 z nich jich bylo registrovaných právě v roce 2021.

Již nyní s námi můžete mít přístup k datům jako jsou:

> 1 mil kontaktů

na české, slovenské a maďarské firmy

4+ mil veřejných smluv

 a vypsaných tendrů

120+ předchystaných segmentů

jako jsou německé firmy v ČR, firmy vedené ženami, firmy s elektromobilem atd.

3 BizMachine indikátory

 celkové aktivity, růstu a kontaktovatelnosti firmy

Jak může BizMachine
pomoci Vaší firmě?

Vyplňte prosím údaje níže, a jeden z našich
konzultantů Vás bude kontaktovat.