Veolia Energie ČR: Napojení dat do Salesforce

Společnost Veolia Energie ČR získala díky integraci dat z BizMachine potřebné údaje pro první screening zákazníka přímo do svého CRM.

Na první dobrou vidí v Salesforce například finanční zdraví firmy.

Projektoví manažeři tak šetří svůj čas i chrání potenciální investice.

3+ miliony firem z ČR

REST API od BizMachine poskytuje širokou základnu aktuálních
dat pro veškeré potřeby obchodního procesu

On demand aktualizace dat

Pravidelně.

2 vteřiny

na propsání všech důležitých dat o firmě při založení nového klienta do Salesforce

Robustní integrace

datového API do Salesforce CRM

Problém

Veolia se rozhodla začít využívat nové CRM. Salesforce pro ni zaváděl integrační partner Mooza inspire.

Mít data o klientech na jednom místě, je pro současný B2B obchod nezbytná nutnost. Pro Veolii znamená nový obchodní partner často investiční peníze, proto potřebují její obchodníci rychle zhodnotit, zda se vyplatí jít i do prvních rozhovorů s novým potenciálním partnerem.

Mít možnost na první dobrou vyhodnotit rizikovost dané spolupráce, tedy vidět minimálně finanční zdraví firmy odvozené nejen na základě obratu a marže, ale i z jejího chování na trhu, je pro Veolii klíčové. Jenže zároveň jde i o pracné on-line vyhledávání a občas trochu detektivní práci, která zabírala i desítky minut. Navíc každý obchodník mohl nalezené informace vyhodnotit jinak.

Popis řešení od BizMachine

Napojení na Salesforce

BizMachine data jsou pomocí API napojena na Salesforce.

Automatické propsání dat u nových klientů

Při zadání IČa nového obchodního případu se rovnou do CRM propojí data, která informují o finančním zdraví daného subjektu pomocí indikátoru rizika.

Čerstvá data ke každému obchodnímu případu

Obchodník ke svému obchodnímu případu získává jen ta data, která jej zajímají. Navíc jsou absolutně čerstvá.

Obchodník vybírá, jaká data se propíší

Obchodník si pomocí snadného checkboxu (“iframe”), vybere (zaškrtne), o jaká BizMachine data chce pomocí API záznam o klientovi v CRM doplnit. Jakmile potvrdí svoji volbu, natáhnou se aktuální data přímo z BizMachine do Salesforce. Obchodníci mohou ke klientovi získat například relativně běžná data jako je adresa, webové stránky, NACE kód, právní forma, ale mohou přidat i obrat a jeho růst, propojené společnosti či marži.

Aktualizace dat probíhá na vyžádání

Přístup ke kompletním BizMachine datům na jeden klik ze Salesforce

Kdykoliv je možné si data o jakoukoliv firmě, zadané v Salesforce CRM rozkrýt v plném rozsahu aktuálních dat přímo v Prospectoru, a to skrze tlačítko “BizMachine podrobnosti” přímo u CRM zápisu dané firmy. Tímto způsobem se obchodníci pohodlně dostanou například k výběru zpráv z médií, nebo dalším aktuálním informacím o firmě.

Výhody řešení od BizMachine

Finanční zdraví na první pohled

Finanční zdraví je klíčový sledovaný indikátor, který se do CRM propíše po zadání IČa automaticky, a rovnou do vizuálně jasné podoby “semaforu”. Výrazně se tak šetří čas projektovým manažerům při prvním screeningu potenciálního partnera.

Hromadný import leadů

BizMachine API umožnilo i bezbolestný import vybraných dat ke všem dosavadním zákazníkům společnosti Veolia. Obchodníci si pak kdykoliv mohou přes API vyvolat a doplnit “chybějící” data (ta, která jsou k dispozici v Prospectoru, ale do Salesforce se nepropsala při hromadném importu automaticky, jako indikátor rizikovosti a základní údaje o firmě).

Široká možnost obohacení dat

Ke každé firmě si může obchodník nechat automaticky doplnit všechny tyto údaje: Název Firmy, IČO, DIČ, Datum vzniku, Adresa, Obratová kategorie, Růst obratu, Marže, Počet zaměstnanců, Přítomnost rizika, Rizikový indikátor, Website i informace, zda firma patří na seznam znečišťovatelů životního prostředí.

Přesah a nový obchodní potenciál

Veolia může využívat nejen data v CRM, ale i Prospector. A to buď přímo pro vyhledávání nových obchodních příležitostí, které mohou ručně importovat do Salesforce a nebo naopak přímo ze salesforce se dostanou k dalším podrobnostem o firmách.

Rychlost

Data se z BizMachine dat do Salesforce propíší téměř okamžitě. Pak už jsou na jednom místě všechna pohromadě. 

Aktuálnost

Data jsou denně aktualizovaná a je tak možné sledovat informace o tom, jak se firmě daří či nedaří a zároveň vyhodnocovat rizika pro projekty investičního charakteru.

Přehlednost

Obchodníci si sami vyberou jen ta data, která jsou pro jejich konkrétní obchodní činnosti a obory potřebná.

Pohodlí

Veškerá data o konkrétní firmě jsou seřazena u daného kontaktu přímo v CRM. Hledat v těchto informacích je snazší, než dohledávat v e-mailech či na internetu.

Slovy našich klientů:

Při založení obchodního partnera se automaticky natahují veřejná data, která pro naši práci potřebujeme. Kromě adresy a obratu je pro nás klíčový i indikátor finančního zdraví dané firmy, nebo data o propojených firmách. Máme mnoho projektů investičního charakteru, proto je první screening a rychlý pohled na potenciální rizikovost možné spolupráce důležitý. Když k tomu přidáte i přehled posledního dění v dané firmě z médií, které BizMachine také nabízí, máte na jednom místě v Salesforce vlastně všechny podklady pro první schůzku mrknutím oka.

— Vladimír Hanák —

Deputy Commercial Director, Business Development CZ
skupiny Veolia Energie ČR

Data vnímám jako strašně důležitý nástroj pro naši práci. Ve Veolii jsme k našemu pravidelnému firemnímu monitoringu, který nám chodí do e-mailu, přidali i Prospector. O něco později jsme začali data o firmách od BizMachine používat přímo v našem novém CRM, které nám implementovala Mooza. Vlastně seznamování se s Prospectorem od BizMachine a implementace nového CRM Moozou byly dva projekty, které u nás šly ruku v ruce. A bylo logické hledat možnosti integrace pokročilejších dat o firmách rovnou do Salesforce

— Jakub Hřídel —

Projektový Manažer společnosti Veolia Energie ČR

Co k tomu přidává náš integrační partner:

Integrace BizMachine se Salesforce pro nás nebyla nová záležitost. Približne rok před Veolií jsme integrovali BizMachine do Salesforce pro naše interní potřeby. Za ten rok od našeho posledního shledání udělali neuvěřitelný krok dopředu. Komunikace byla naprosto skvělá a bezproblémová. Aktuální dokumentace k BizMachine rozhraní je na perfektní úrovni. Dokumentace obsahuje všechny potřebné informace včetně příkladů jak jejich API implementovat. Jsme moc rádi, že jsme se mohli podílet také na projektu implementace Salesforce ve Veolii.
Radek Petruška Mooza Developer

Jak může BizMachine
pomoci Vaší firmě?

Vyplňte prosím údaje níže, a jeden z našich
konzultantů Vás bude kontaktovat.